Výkup na jedničku

Volejte zdarma 800 193 193


Sběr a výkup odpadů - vyhláška č. 383/2001 Sb.

Sběr a výkup odpadů - vyhláška č. 383/2001 Sb.

Zákon č.185/2001 Sb.,o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

§18 Povinnosti při sběru a výkupu odpadů

(3) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provádějící sběr nebo  výkup  odpadů  stanovených  prováděcím  právním  předpisem  podle odstavce   11   je   povinen  při  odběru  nebo  výkupu  těchto  odpadů identifikovat  osoby, od  kterých  má  v  úmyslu  odpady  odebrat nebo vykoupit, identifikovat  odebírané  nebo vykupované odpady, vést podle odstavců  4  až  8  evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny  odebrání  nebo  vykoupení  odpadů. K plnění této povinnosti je provozovatel  oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob; při nakládání  s  osobními  údaji  fyzických  osob  postupuje provozovatel podle zvláštního zákona26).

 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

§ 8 Nadpis vypuštěn

(2) Jako odpady, při jejichž odběru nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a vést o těchto skutečnostech evidenci, se vymezují tyto druhy odpadů podle Katalogu odpadů:

Kód druhu odpadu
Název druhu odpadu
02 01 10 Kovové odpady
15 01 04 Kovové obaly
16 01 04* Autovraky
16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
16 01 17 Železné kovy
16 01 18 Neželezné kovy
16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07).
17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
20 01 40 Kovy

(3)  Identifikací  fyzických  osob  podle odstavce 2 se rozumí zjištění jména, příjmení, data  narození, adresy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla  občanského  průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.


Akce týdne 25. 10. - 30. 10. 2021

Hliníkové kovolisty, ofsetové fólie


60 Kč/kgJsme ryze
česká firma

Jsme členem Sdružení
výkupců druhotných surovin
Počet přístupů: 4292266

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2021, Barko, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑