Výkup na jedničku

Volejte zdarma 800 193 193


Informace o zpracování osobních údajů - uchazeči o zaměstnání

V následujícím textu poskytujeme informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v souvislosti s výběrovým řízením na obsazení pracovního místa ve společnosti Barko, s.r.o. ve smyslu článku 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).

Totožnost a kontaktní údaje správce

Firma / jméno a příjmení:  Barko, s.r.o.
Sídlo:  Nádražní 598, 664 84 Zastávka
IČO:  253 478 37
Telefon:  800 193 193
E-mail:  info@druhotnesuroviny.cz

K Vašim osobním údajům přistupujeme pečlivě a snažíme se minimalizovat veškeré zpracování, ke kterému dochází.

Osobní údaje a jejich zpracování v souvislosti s výběrovým řízením na obsazení pracovního místa

Osobní údaje zpracováváme za účelem vytvoření databáze zájemců o konkrétní pracovní místo a realizaci výběrového řízení či případného uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracování poměr s vybraným uchazečem, a dále za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Oprávněnými zájmy správce je rozuměno zejména zajištění podkladů pro případné řešení žalobních nároků na základě diskriminace.

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je provedení opatření před uzavřením smlouvy a plnění pracovní smlouvy, i když k jejímu zavření nemusí dojít a dále oprávněný zájem Správce na ochraně vlastních práv.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je subjekt údajů Správci poskytl v souvislosti s oslovením Správce jakožto s potenciálním zaměstnavatelem. Zpracováváme adresní, identifikační a popisné údaje.

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci ani jiným třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu konání výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení mohou být osobní údaje zpracovávány za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce.

Doplňující informace držitelům osobních údajů

Po uplynutí doby zpracování osobních údajů budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Vaše údaje můžeme sdílet v případech, kdy to právní předpisy umožňují, s orgány státní správy.

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou Správcem osobních údajů chráněny před únikem a zneužitím organizačními a technickými opatřeními uvedenými v interní směrnici o ochraně a zpracování osobních údajů.

Vaše práva

Přebýváte-li na území Evropské unie, máte na základě GDPR právo vyžádat si od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či odstranění, jejich přenos, omezení jejich zpracování, dále právo ohradit se vůči zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost u dozorujícího orgánu.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů v souvislosti s používáním internetových stránek


Akce týdne 6. 2. - 11. 2. 2023

Železný šrot nad 6mm, max. 40x40 cm

7 Kč/kg

Výkup kovů nově také v Olešné

Více informací ve zpravodaji


Hledáme další kolegy

Více informací na stránce kariéra
 

Ekologická likvidace vozidel

Odvoz autovraku k ekologické likvidaci objednávejte na telefonním čísle 730 899 409.

O společnosti

Naší hlavní oblastí je kovošrot a výkup druhotných surovin. Jsme společnost zabývající se výkupem železného šrotu a barevných kovů. Vykupujeme také autovraky, katalyzátory a drahé kovy.

Více o společnosti

Kde nás najdeteJsme ryze
česká firma

Jsme členem Sdružení
výkupců druhotných surovin
   
   
Počet přístupů: 5015393

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2023, Barko, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑