Výkup na jedničku

Volejte zdarma 800 193 193


Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy k odpadovým zákonům

14.03.2016 17:16

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá návrhy zákona o odpadech (ZOO) i zákona o výrobcích sa ukončenou životností (VUŽ), protože se po dlouhé diskusi podařilo legislativně oddělit problematiku nakládání s odpady od nakládání s vybranými výrobky. Nicméně nesouhlasí se zpoplatněním skládkování neodpadových materiálů či odmítá skokové zvýšení již zavedených poplatků. Samotný návrh zákona VUŽ považuje svaz za vnitřně rozporný.

Oba zákony jsou předkládány v době, kdy začaly v rámci EU legislativní práce na tzv. balíčku oběhového hospodářství. S jeho některými principy by se mohla některá ustanovení navrhovaných zákonů dostat do sporu. sVAZ JE proto toho názoru, že MŽP by mělo v rámci připomínkového řízení zpracovat jednoduchou analýzu, která bude obsahovat porovnání shodných i rozporných částí zákonů s principy oběhového hospodářství.

K návrhu zákona o odpadech Svaz uplatnil 13 zásadních obecných připomínek a 70 zásadních připomínek ke konkrétním ustanovením návrhu zákona. U novely zákona o odpadech oceňujeme návrh MŽP k problematice skládkování komunálního odpadu a podporujeme jeho zákaz od roku 2024. Návrh by měl jednoznačně reflektovat a prosazovat hierarchii nakládání s odpady tak, jak je uvedena ve Směrnici o odpadech, a to včetně energetického využití odpadů. Svaz například nesouhlasí se zpoplatněním skládkování neodpadových materiálů či odmítá skokové zvýšení již zavedených poplatků. V novele jsou uvedeny i podmínky pro recyklaci odpadů typu papíru, kovů, skel a plastů. Složitá problematika odpad versus „neodpad“ i další by měly být součástí diskusí při vypořádání připomínek. V oblasti odpadů se budou v rámci EU mimo jiné upřesňovat také definice jednotlivých pojmů. Pro zajímavost lze uvést, že v rámci oběhového hospodářství je často používán pojem druhotná surovina, který však není v legislativě definován, což požadujeme, aby bylo v novelizovaném
zákoně napraveno.

Obecně lze konstatovat, že nový zákon o VUŽ trpí prvotními potížemi zcela nové legislativy, které je nutno v rámci připomínkového řízení a vypořádání připomínek diskutovat. Samotný zákon považujeme za vnitřně rozporný. Některá ustanovení rozvolňují stávající pravidla (např. při obchodování s těmito komoditami), jiné pasáže zase naopak oproti dnešku představují značné zpřísnění. Nejviditelnějšími případy jsou regulace u kolektivních systémů nebo striktně předepsaná pravidla pro obchodování s výrobky s ukončenou životností pouze přes komoditní burzu nebo formou veřejné soutěže, kdy jsou tímto zcela opomíjeny a vyloučeny ostatní dnes běžně používané způsoby obchodování, např. přímý prodej mezi právnickými osobami. Navržené dva jedině možné způsoby obchodování přímo znemožňují výrobcům a jimi vytvořenými kolektivními systémy plnit požadavky na zajištění stanovených procent sběru výrobků s ukončenou životností, ale přesto se výrobcům plnění této povinnosti ukládá. Svaz průmyslu a dopravy s takovouto úpravou zásadně nesouhlasí a žádá tato ustanovení z návrhu zákona vypustit. Dále jsou v návrhu uvedeny instituty, které nebyly schváleny v rámci věcného záměru zákona předloženého v květnu 2015, a proto je také považujeme za účelné vypustit. Nejen z těchto důvodů bylo k zákonu uplatněno 13 zásadních obecných a 171 konkrétních zásadních připomínek.

Dokument ke stažení:
Stanovisko svazu k návrhu ZOO - ZDE
Stanovisko svazu k návrhu VUŽ - ZDE

Zdroj: tretiruka.cz, http://www.tretiruka.cz/news/stanovisko-svaz-prumyslu-a-dopravy-k-odpadovym-zakonum/


VÁNOČNÍ DÁREK PRO DNEŠNÍ DEN

Měděný mix, starý, opalovaný, lakovaný, pocínovaný

118 Kč/kg

(platí 14. a 15. 12. 2018)

Akce týdne 10. 12. - 15. 12. 2018

Slinuté karbidy
(SK, TK plátky)

400 Kč/kg

Otevírací doba o vánočních svátcích

Vážení zákazníci,

během svátků máme otevřeno dle vánoční otevírací doby.

Hledáme další kolegy

Více informací naleznete na stránce kariéra.

Ekologická likvidace autovraků

Provádíme ekologickou likvidaci autovraků. Vystavíme doklad nutný k vyřazení vozidla z registru vozidel. Za kompletní autovrak při vlastní dopravě na provozovnu vyplatíme 1 200 Kč. Doklad vystavujeme od pondělí do pátku, každý den od 7.00 do 15.30. Více informací je dostupných na stránce Výkup autovraků.

O společnosti

Naší hlavní oblastí je kovošrot a výkup druhotných surovin. Jsme společnost zabývající se výkupem železného šrotu a barevných kovů. Vykupujeme také autovraky, katalyzátory, papír a drahé kovy.

Více o společnosti

Kde nás najdeteJsme ryze
česká firma

Jsme členem Sdružení
výkupců druhotných surovin

Projekt On-line propojení pracovišť firmy Barko, s.r.o. je spolufinancován evropským
fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.
Počet přístupů: 2879625

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2018, Barko, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑