Výkup na jedničku

Volejte zdarma 800 193 193


Ekonomické souvislosti legislativních změn v odpadovém hospodářství

04.10.2016 11:54

Analýza Centra ekonomických a tržních analýz, z.ú.

Do legislativního procesu v příštích týdnech zamíří dva zásadní zákony, které nastaví formu a určí budoucnost odpadového hospodářství v České republice. Jedná se o zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Bez ohledu na finální podobu zákonů můžeme konstatovat, že se půjde o jednu z nejvýznamnějších regulatorních změn v této oblasti v novodobé historii České republiky, ne-li tu úplně nejvýznamnější.

Oba zákony přinesou klíčové změny, jež by měly pomoci směřovat jednání aktérů v odpadovém hospodářství k žádoucímu stavu, jehož souřadnice vytyčují především závazné nadnárodní požadavky Evropské unie. Jelikož oblast odpadového hospodářství bez nadsázky představuje ,,laboratoř ekonomie regulace", regulatorní aktivity v této oblasti velmi intenzivně sledujeme.
Odpadové hospodářství patří historicky k nejintenzivněji regulovaným odvětvím, v němž mají regulatorní opatření významné ekonomické souvislosti.

Zásadní body navrhovaných legislativních změn odpadového hospodářství v České republice:

Zákon o odpadech

 • Využití odpadu: Zásadním prvkem regulace EU je požadavek na zákaz skládkování využitelného směsného odpadu do r. 2030. ČR přijímá v r. 2024.
 • Skládkovací poplatky: Poplatek za skládkování využit jako prohibitivní nástroj ovlivňující motivace zúčastněných aktérů - zvýšení míry využití odpadu.
 • Spalovny odpadu: Regulace (zákaz skládkování) determinuje potřebu spaloven odpadu, výstavba naráží na nejistotu (budoucí regulace) a ekonomická rizika.
 • Mechanicko-biologická úprava odpadu: Zařízení na úpravu odpadu vytváří ekonomické externality a konzervují stávající vzorce chování (skládkování).
 • Obce a města: Motivace recyklovat odpad (tzv. recyklační sleva obcí) naráží na motivace obcí skládkovat odpad (výnosy pro cca 150 obcí se skládkami).
 • Recyklační cíle: Závazky recyklovat představují výzvu zejména u komunálního odpadu (nejasná statistická definice komunálního vs. průmyslového odpadu).
 • Neodpad: Regulatorní požadavky na nakládání s odpadem vytváří vysoké požadavky na definici stavu, kdy odpad přestává být odpadem (tzv. EoW).

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

 • Povinná osoba: Systém zpětného odběru bude fungovat při jasném vymezení práv a povinností všech subjektů (sběrná síť a pozitivní hodnota odpadu).
 • Vznik kolektivního systému: Efektivnost systému neurčuje kvantita, ale kvalita participujících kolektivních systémů (EPR - rozšířená odpovědnost výrobce).
 • Čínská zeď: Eliminace ekonomického propojení mezi kolektivním systémem a zpracovatelem je zásadní podmínkou fungování systému zpětného odběru.
 • Náklady: Konkurence mezi kolektivními systémy vytváří perverzní motivace chránit ekonomickou rentu (nežádoucí) spotřebou vzácných zdrojů.
 • Historické poplatky: Netransparentní hospodaření některých kolektivních systémů může vést k násobným platbám spotřebitelů za jednotlivé výrobky.
 • Role státu: Otázka odpovědnosti za plnění kvót zpětného odběru jde ruku v ruce s nastavením systému a povinnostmi jednotlivých aktérů na všech úrovních.
 • Obce, města a kraje: Větší počet kolektivních subjektů a rozšiřující se legislativní nároky vytváří aditivní administrativu pro obce, města a kraje.

Autor:
Ing. Aleš Rod, Ph.D. (ředitel pro výzkum)
CETA - Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú.

Zdroj: enviweb.cz, http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/106717/ekonomicke-souvislosti-legislativnich-zmen-v-odpadovem-hospodarstvi


Akce týdne 6. 2. - 11. 2. 2023

Železný šrot nad 6mm, max. 40x40 cm

7 Kč/kg

Výkup kovů nově také v Olešné

Více informací ve zpravodaji


Hledáme další kolegy

Více informací na stránce kariéra
 

Ekologická likvidace vozidel

Odvoz autovraku k ekologické likvidaci objednávejte na telefonním čísle 730 899 409.

O společnosti

Naší hlavní oblastí je kovošrot a výkup druhotných surovin. Jsme společnost zabývající se výkupem železného šrotu a barevných kovů. Vykupujeme také autovraky, katalyzátory a drahé kovy.

Více o společnosti

Kde nás najdeteJsme ryze
česká firma

Jsme členem Sdružení
výkupců druhotných surovin
   
   
Počet přístupů: 5013050

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2023, Barko, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑