Výkup na jedničku

Volejte zdarma 800 193 193


LRV přerušila projednávání nových odpadových zákonů. MŽP chce dotáhnout celý legislativní proces do konce roku 2017

07.11.2016 09:28

Tento čtvrtek se Legislativní rada vlády (LRV) vrátila k projednávání navzájem související trojici legislativních norem z oblasti odpadového hospodářství a to konkrétně k návrhu zákona o odpadech a návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Na pořadu byl i změnový zákon, který s výše uvedenými předpisy souvisí. Připomínáme, že začátkem září LRV přerušila projednávání legislativních návrhů a vrátila Ministerstvu životního prostředí návrhy k dopracování. Nakonec bylo jednání opětně přerušeno.

"Projednávání obou odpadových zákonů na plénu LRV bylo přerušeno. K zákonům měli členové LRV řadu doporučení, proto nyní budeme pokračovat napřímo s jednotlivými členy. Po vydání stanoviska LRV budou oba zákony předloženy vládě ke schválení, předpokládáme, že během prosince 2016. Zájmem MŽP je dotáhnout oba odpadové zákony do úspěšného konce, tedy aby schváleny během roku 2017. Zatím jsme v jejich projednávání nejdále za posledních 8 let snažení," uvedla k výsledku jednání LRV pro www.Tretiruka.cz Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení Ministerstva životního prostředí.

Návrh zákona o odpadech:

Zákon o odpadech upravuje oblast odpadového hospodářství počínaje předcházením vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování, a to s ohledem na prosazení hierarchie nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší míry ochrany životního prostředí a zdraví lidí za současné sociální únosnosti a ekonomické udržitelnosti. Upravují se i práva a povinnosti osob při nakládání s odpady a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Oblast odpadového hospodářství je nově rozdělena do zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Důvodem jsou zejména specifika problematiky výrobků s ukončenou životností, která se v mnoha ohledech vymyká systematice základního odpadového režimu. Nově také bude ze zákona o odpadech vyčleněn poplatek za komunální odpad, který bude pouze v zákoně o místních poplatcích.

Klíčové body a cíle:

 • poplatek za ukládání odpadů na skládku
 • poplatek za komunální odpad
 • provoz zařízení pro nakládání s odpady
 • povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady
 • sběr odpadu
 • řešení problematiky nelegálně soustředěného odpadu (tzv. černých skládek)

Text návrhu zákona - ZDE (stav k 12.10.2016)
 

Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností:

Tento zákon upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů z vybraných výrobků, práva a povinnosti výrobců při uvádění vybraných výrobků na trh, práva a povinnosti osob při nakládání s výrobky s ukončenou životností a působnost správních úřadů na úseku předcházení vzniku odpadů z vybraných výrobků a nakládání s výrobky s ukončenou životností. Vybranými výrobky s ukončenou životností jsou elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla.

Oblast odpadového hospodářství je nově rozdělena do zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Důvodem jsou zejména specifika problematiky výrobků s ukončenou životností, která se v mnoha ohledech vymyká systematice základního odpadového režimu.

Text návrhu zákona - ZDE (stav k 11.10.2016)

Klíčové body a cíle zákona:

 • zjednodušený odpadový režim
 • model tzv. uzavřené sběrné sítě
 • jednotná a jasná pravidla pro provozování kolektivních systémů
 • oddělení kolektivních systému od zpracovatelů a zajištění zpracování výrobků s ukončenou životností
 • koordinační centrum

Změnový zákon

Jedná se o samostatný změnový zákon na základě závěru jednání Pléna LRV dne 8.10.2016 k zákonu o odpadech a zákonu o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Na základě připomínky Legislativní rady vlády byly navrhované zákony rozděleny tak, že doprovodné novely, které byly součástí předložených návrhů, jsou v zájmu přehlednosti a systematiky osamostatněny do zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Důvodem pro samostatný změnový zákon je i skutečnost, že změna zákona o rezervách se týká obou předkládaných zákonů.

Nejvýznamnější změnou, kterou předkládaný návrh změnového zákona obsahuje, je nová úprava poplatku za komunální odpad. Nově bude tato problematika upravena pouze v zákoně o místních poplatcích (novela tohoto zákona byla zpracovaná v součinnosti s Ministerstvem financí). Obec si může zvolit buď poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem, který je založen na obdobném principu jako rušený poplatek podle § 10b zákona o místních poplatcích, nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jenž je naopak založen na skutečném množství vyprodukovaného odpadu, který byl odložen do sběrných nádob nebo na určená místa, případně za kapacitu sběrných prostředků na poplatkové období.

Text předpisu - ZDE (stav k 11.10.2016)

Zdroj: tretiruka.cz,http://www.tretiruka.cz/news/lrv-se-vrati-k-novym-odpadovym-zakonum/


Akce týdne 30. 1. - 4. 2. 2023

Hliníkový plech

32 Kč/kg

Výkup kovů nově také v Olešné

Více informací ve zpravodaji


Hledáme další kolegy

Více informací na stránce kariéra
 

Ekologická likvidace vozidel

Odvoz autovraku k ekologické likvidaci objednávejte na telefonním čísle 730 899 409.

O společnosti

Naší hlavní oblastí je kovošrot a výkup druhotných surovin. Jsme společnost zabývající se výkupem železného šrotu a barevných kovů. Vykupujeme také autovraky, katalyzátory a drahé kovy.

Více o společnosti

Kde nás najdeteJsme ryze
česká firma

Jsme členem Sdružení
výkupců druhotných surovin
   
   
Počet přístupů: 5010711

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2023, Barko, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑