Výkup na jedničku

Volejte zdarma 800 193 193


Kovošrot není jen hromada železa

11.04.2017 09:00

I když je výkup kovů hlavní činností kovošrotu, neobejde se bez řady dalších zajímavých činností a dodržování zákonných požadavků. Tento článek se snaží uvést do širších souvislostí provozu a seznámit s méně známými fakty.

Před otevřením provozovny je nutné posouzení jejího vlivu na životní prostředí

Součásti náročné povolovací administrativy před samotným uvedením do provozu je také posoudit, zda provoz kovošrotu (dále jen „zařízení“) může mít významný vliv na životní prostředí. Požadavky na toto posouzení stanovuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Hodlá-li provozovatel vykonávat některou z činností, kterou stanovuje tento zákon ve své příloze, je povinen se jím řídit. Naplní-li záměr provozovatele příslušného zařízení svými parametry dikci příslušného bodu Kategorie II v příloze č. 1 tohoto zákona, musí provést zjišťovací řízení. Účelem tohoto řízení je hodnotit vlivy nejen na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ale také na půdu, vodu, přírodní zdroje a další složky životního prostředí. Výstupem z tohoto řízení může být závěr, že příslušné zařízení a jeho provoz nemá významné vlivy na životní prostředí nebo že se zařízení bude dále posuzovat dle zákona. V tomto případě, se provádí hlubší a přesnější zkoumání vlivů (tzv. „posouzení“) zařízení na životní prostředí. Účelem je, aby bylo vyloučeno, že se do provozu dostane zařízení, které bude významným způsobem poškozovat životní prostředí. Samozřejmou součástí moderních legálně provozovaných zařízení jsou zpevněné plochy, zabezpečené izolační vrstvou proti průsaku nebezpečných látek.

Ochrana před ionizujícím zářením

Ne každého by zřejmě napadlo, že atomový zákon, který upravuje například podmínky mírového využívání jaderné energie nebo nakládání s radioaktivním materiálem se vztahuje také na zařízení ke sběru a výkupu odpadu. Opak je však pravdou. Za účelem splnění požadavků zákona by zejména větší provozovny měly být vybaveny dozimetrickým přístrojem, s jehož pomocí by mělo být zabráněno dalšímu pohybu radioaktivního materiálu v logistickém řetězci a ohrožení osob účinky ionizujícího záření. V případě pohybu menšího objemu materiálu může postačovat také kvalifikovaná vizuální kontrola. Každopádně zákon zvyšuje požadavky na kvalifikaci pracovníků.

Více komodit najednou

Oblast působnosti kovošrotu nemusí být, jak napovídá název, pouze o sběru a výkupu kovů. Provoz bývá spojen příklad s výkupem autovraků, katalyzátorů, elektroodpadů nebo také papíru. Nutno podotknout, že převzít elektroodpad (například pračku nebo lednici – zde přesněji „vyřazené elektrozařízení pocházející z domácností“) smí pouze provozovatel místa zpětného odběru, odděleného sběru nebo zpracovatel elektroodpadu. Společnost Barko, s.r.o. nabízí navíc také výkup zlatastříbra, u kterého výkup probíhá na základě stanovení ryzosti a množství prostřednictvím přesné měřící techniky.

Přesné měřicí přístroje

Poskytovat kvalitní služby by dnes mělo být zájmem každého podnikatele. Za účelem nabídnutí maximální možné výkupní ceny se při výkupu vybraných materiálů uplatňuje přesná měřicí technika. Například u výkupu zlata a stříbra se využívá bezkontaktní technologie, která umožňuje zjistit složení příslušného vzorku s laboratorní přesností. Tato technologie pracuje na principu spektrometrie, díky které je možné nedestruktivně (bez poškození vzorku) stanovit procentuální obsah jednotlivých prvků. Pomocí této metody lze také jednoduchým způsobem ověřovat příslušné normy kvality i u ostatních materiálů. Lze ji využívat například také při stanovování obsahu drahých kovů v automobilových katalyzátorech.

Sběr a výkup kovů je environmentálně prospěšná záležitost

Vykoupený kovový materiál končí po případné úpravě provedené u provozovatele zařízení ke sběru odpadů v hutích. Tímto dochází k úspoře nejen primární suroviny, kterou by bylo nutné vytěžit, ale také k úspoře k tomu nutné energie. Například na 1000 kg železného šrotu přetaveného na novou ocel se ušetří cca 1 400 kg železné rudy, cca 740 kg uhlí a 120 kg vápence. V případě olova se uvádí, že k výrobě jedné tuny sekundárního olova je potřeba jen 20 % energie potřebné k výrobě jedné tuny primárního olova.

- bez nároku na právní přesnost

Zdroje: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:140482e9-5875-4c2d-abc4-19767ed48437/fact_raw+materials_2016.pdf, www.druhotnesuroviny.cz

Barko, s.r.o.
Ing. Michal Petrucha, ekolog
11. 4. 2017


Akce týdne 20. 5. - 25. 5. 2019

Hliníkový drát nový, starý

40 Kč/kg

Hledáme další kolegy

Více informací naleznete na stránce Kariéra.

O společnosti

Naší hlavní oblastí je kovošrot a výkup druhotných surovin. Jsme společnost zabývající se výkupem železného šrotu a barevných kovů. Vykupujeme také autovraky, katalyzátory, papír a drahé kovy.

Více o společnosti

Kde nás najdeteJsme ryze
česká firma

Jsme členem Sdružení
výkupců druhotných surovin

Projekt On-line propojení pracovišť firmy Barko, s.r.o. je spolufinancován evropským
fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.
Počet přístupů: 3046200

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2019, Barko, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑